REBAL QUARTZ COLOUR FINE


VLASTNOSTI

REBAL QUARTZ COLOR FINE
spojuje vysokou mechanickou pevnost a vynikající chemickou odolnost s trvanlivostí, estetikou, hygienou a komfortem. Podlaha je velmi odolná proti působení chemických produktů.

REBAL QUARTZ COLOR FINE je vodotěsná. Mechanická pevnost převyšuje pevnost konstrukčního betonu. Tloušťka podlahy činí 2-2,5 mm.

  • protiskluzná podlaha
  • univerzální podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností a výbornou chemickou
  • todolností
  • trvanlivá, estetická
  • povrch je zrnitý, ale hladký, lesklý nebo pololesklý
  • lze ji aplikovat i na ocelový a dřevěný podklad

520
520

Barva na přání
barva na přání

Rebal QUARTZ COLOR dodáváme v libovolné barevné kombinaci barevných písků a pryskyřic dle stupnice RAL.

OBLAST POUŽITÍ
REBAL QUARTZ COLOR FINE
je univerzální podlahová krytina z barevných písků, která se používá ve všech oblastech průmyslových odvětví, v nemocnicích, nákupních střediscích a obchodech, školách, restauracích, hotelech, úřadech, při rekonstrukci objektů, schodiště atd.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě po 16 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 27 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 15 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 46.10-6/°C ( DIN 53752 )
Tvrdost podle Shora: 78
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.