REBAL FLOW ANTISTATIC


VLASTNOSTI

REBAL FLOW ANTISTATIC je samonivelační, zabarvenou v hmotě, tloušťky 2 - 4 mm, bránící hromadění elektrické energie svojí vodivostí a uzemněním.

  • samonivelační, ve hmotě zabarvená, antistatická
  • povrch hladký, hedvábně lesklý nebo matný
  • vzhled povrchu lze ovlivnit nastříkanými barevnými vločkami (čipsy)
  • odolnost proti skluzu je možné značně zvýšit kombinací nástřiku vloček a povrchovým nátěrem

OBLAST POUŽITÍ
REBAL FLOW ANTISTATIC
je krytina, která se používá ve všech průmyslových oborech, kde se vyskytují přístroje citlivé na elektrostatický náboj, jako jsou nemocnice, montážní haly elektronických prvků, v chemickém průmyslu, v laboratořích, ve výrobě výbušnin atd. Ve skladech nebo výrobních prostorách, kde se používá dálkově řízených vozíků, zajišťuje REBAL FLOW ANTISTATIC jejich spolehlivost.

RAL 5012 MAT
RAL 5012 MAT
RAL 6018 LESK
RAL 6018 LESK
RAL 6027 ČIPSY
RAL 6027 ČIPSY
Rebal FLOW dodáváme v barevné stupnici RAL

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vodivost: <106 Ohm (DIN 51953, ČSN 33 2030)
Pevnost v tlaku: 35 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: >20 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 2 000 - 12 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 45.10-6/°C
Tvrdost podle Shora: 75 ( ISO 878 )
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.