REBAL GRAIN ANTISTATIC


VLASTNOSTI
Podlaha REBAL GRAIN ANTISTATIC spojuje velkou fyzikální a chemickou odolnost s trvanlivostí, estetikou, hygienou a komfortem. Mechanická pevnost je podstatně vyšší než pevnost betonu v konstrukci.
Díky své vrchní vrstvě je REBAL GRAIN ANTISTATIC velmi odolný proti chemickým vlivům. Podlaha je vodotěsná, avšak umožňuje difůzi vodních par.
Tloušťka vrstvy je 3 mm.

  • protiskluzná podlaha odvádějící elektrostatický náboj
  • trvanlivá podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností, odolná proti oděru
  • vodotěsná, ale umožňuje difúzi vodních par
  • povrch je zrnitý, jeho strukturu je možné přizpůsobit požadavku uživatele

RAL 1001
RAL 1001

RAL 6017
RAL 6017

Rebal GRAIN ANTISTATIC dodáváme v barevné stupnici RAL

OBLAST POUŽITÍ
REBAL GRAIN ANTISTATIC
je podlaha, která se používá ve všech oborech, kde se vyskytují přístroje citlivé na elektrostatický náboj, jako jsou nemocnice, montážní haly elektronických prvků, v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve výrobě výbušnin, ve zpracování hořlavin (SNV 1, SNV 2), ve výrobnách a skladech s dálkově řízenými systémy.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě REBAL GRAIN ANTISTATIC po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vodivost: <106 Ohm (DIN 51953, ČSN 33 2030)
Pevnost v tlaku: 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: >27 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 15 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 46.10-6/°C ( DIN 53752 )
Tvrdost podle Shora: 78
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.