REBAL GRAIN FINE


VLASTNOSTI
REBAL GRAIN FINE
je průmyslová podlahová krytina tloušťky 3 mm s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Je nepropustná pro vodu, avšak umožňuje difusi vodní páry. V oboru zrnitých podlah kombinuje výborné fyzikální vlastnosti s dobrým estetickým dojmem.
Vyznačuje se velkou odolností proti oděru.

  • průmyslová protiskluzná podlaha jemnější struktury povrchu
  • trvanlivá podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností, odolná proti oděru
  • povrch je zrnitý
  • tloušťka vrstvy 3 mm

OBLAST POUŽITÍ
REBAL GRAIN FINE
je zrnitá podlahová krytina, která se používá zejména v oblasti potravinářského průmyslu, ve skladovém hospodářství, strojních dílnách, při renovaci objektů, v parkovacích garážích, obchodech atd.

RAL 6013
RAL 6013

RAL 7040
RAL 7040

RAL 1013
RAL 1013

Rebal GRAIN FINE dodáváme v barevné stupnici RAL

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě REBAL GRAIN FINE po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: min. 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 25 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 14 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 40.10-6/°C
Tvrdost podle Shora: 75
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.