REBAL QUARTZ COLOUR ANTISTATIC


VLASTNOSTI
REBAL QUARTZ COLOR ANTISTATIC
spojuje vysokou mechanickou pevnost a vynikající chemickou odolnost s trvanlivostí, estetikou, hygienou a komfortem.
Podlaha je velmi odolná proti působení chemických výrobků.

REBAL QUARTZ COLOR ANTISTATIC je vodotěsná, dovoluje však difůzi vodní páry. Při mechanické pevnosti, která dalece převyšuje pevnost konstrukčního betonu, se podlaha chová houževnatě pružně, což podstatně přispívá k dlouhodobé životnosti této vynikající podlahové krytiny. Tloušťka podlahy činí 4 mm. protiskluzná podlaha s vysokou estetickou úrovní odvádějící elektrostatický náboj univerzální podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností a výbornou chemickou odolností povrch je zrnitý, ale hladký, lesklý nebo pololesklý.

weisssg
weiss

Barva na přání
barva na přání

Rebal QUARTZ COLOR ANTISTATIC dodáváme v libovolné barevné kombinaci barevných písků a pryskyřic dle stupnice RAL.

OBLAST POUŽITÍ
REBAL QUARTZ COLOR ANTISTATIC
z barevných písků se používá v oblastech, kde jsou v provozu přesné elektronické přístroje citlivé na elektrostatický náboj, např. nemocnice, operační sály, jednotky intenzivní péče, ARO, chemický a petrochemický průmysl, výroba výbušnin - munice, zpracování hořlavin (SNV 1, SNV 2), farmaceutický průmysl, počítačové sály, pracoviště s citlivými elektronickými přístroji, atp. Ve skladových a výrobních halách, kde se uplatňují dálkově řízené dopravní systémy, přispívá REBAL QUARTZ COLOR ANTISTATIC rozhodujícím způsobem k bezporuchovému fungování těchto systémů..

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné po poslední vrstvě chodit po 16 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání..

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vodivost: <106 Ohm (DIN 51953, ČSN 33 2030)
Pevnost v tahu: 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 27 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 15 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 40.10-6/°C ( DIN 53752 )
Tvrdost podle Shora: 78
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.