REBAL QUARTZ COLOUR


VLASTNOSTI
REBAL QUARTZ COLOR
spojuje vysokou mechanickou pevnost a vynikající chemickou odolnost s trvanlivostí, estetikou, hygienou a komfortem. Podlaha je velmi odolná proti působení chemických výrobků.
REBAL QUARTZ COLOR je vodotěsný. Při mechanické pevnosti, která převyšuje pevnost konstrukčního betonu, se podlaha chová houževnatě pružně, což podstatně přispívá k dlouhodobé životnosti této vynikající podlahové krytiny.

Tloušťka podlahy činí 4 mm.

  • protiskluzná podlaha s vysokou estetickou úrovní
  • univerzální podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností a výbornou chemickou odolností
  • trvanlivá, estetická
  • povrch je zrnitý, ale hladký, lesklý nebo pololesklý

121
121

731
731

Rebal QUARTZ COLOR dodáváme v libovolné barevné kombinaci barevných písků a pryskyřic dle stupnice RAL.

OBLAST POUŽITÍ
REBAL QUARTZ COLOR
je univerzální podlahová krytina z barevných písků, která se používá ve všech oblastech průmyslových odvětví, potravinářství, zdravotnictví, průmyslu chemickém, automobilovém, strojírenském, elektronickém atp. Tuto podlahovou krytinu rovněž uvítají v obchodních a prodejních střediscích, sportovních zařízeních, školách, restauracích a hotelových provozech, na schodištích a chodbách včetně soklů, při rekonstrukcích objektů, v úřadech atd. atd. Další pozitivní vlastností této podlahy je možná aplikace na ocelový i dřevěný podklad. Ani starou dlažbu či jiný podobný povrch není nutno odstraňovat a způsobovat tak v užívaném prostředí nepříjemné vlivy vysoké prašnosti a nečistoty.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné po poslední vrstvě chodit po 16 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 27 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 15 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 16.10-6/°C ( DIN 53752 )
Tvrdost podle Shora: 75
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.