REBAL PLASTBETON

VLASTNOSTI
Systém REBAL PLASTBETON umožňuje přesné vyrovnání podkladu. Na rozdíl od vyrovnání na základě hydraulických pojiv umožňuje významně zkrátit čekací dobu před nanesením krycí vrstvy z pryskyřic. REBAL PLASTBETON může být zakryt jakýmkoliv typem ze systémů REBAL méně než 24 hodin po aplikaci.

  • protiskluzná průmyslová podlaha z přírodních písků (je možná pigmentace )
  • mechanicky velmi odolná
  • povrch může být opatřen barevnou vrstvou
  • životnost shodná s životností stavby
  • tloušťka vrstvy od 8 mm výše, nejběžněji 10 - 25 mm

 

OBLAST POUŽITÍ
REBAL PLASTBETON je průmyslová podlaha vhodná na dokonalé vyspravení a vyrovnání nerovných podkladů, na výplně výtluků, děr, na zhotovení nájezdů, šikmých ramp, kanálů a spádů k nim, do provozů s velmi vysokým mechanickým zatížením, např. opravny nákladních automobilů, stavební a zemědělské techniky, těžký a středně těžký průmysl, hospodářská zařízení pro živočišnou výrobu, a do provozů a míst, kde se vyskytují tepelné šoky.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po vrstvě REBAL PLASTBETON po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: 90 - 120 MPa
Pevnost v tahu za ohybu: 30 - 35 MPa
Přilnavost: 1,5 N/mm2 ( lom v betonu )
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 12 50 – 16 000 MPa
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 12,5 - 16.10-6/°C
Chemická odolnost : firma poskytuje na vyžádání
Potravinářský atest: firma poskytuje na vyžádání
Stupeň hořlavosti: B
Index šíření plamene is: 50 mm/min.

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.