REBAL GRAIN


VLASTNOSTI
REBAL GRAIN
je houževnatě pružná průmyslová podlahovina tloušťky 4 mm s vhodná pro průmyslové provozy s velkou zátěží. Je nepropustná pro vodu, avšak umožňuje difusi vodní páry. V oboru zrnitých podlah kombinuje výborné fyzikální vlastnosti s dobrým estetickým dojmem.

Vyznačuje se velkou odolností proti oděru.

  • průmyslová podlaha s protiskluznou strukturou povrchu
  • trvanlivá podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností, odolná proti oděru
  • povrch je zrnitý

RAL 1001
RAL 1001

RAL 6017
RAL 6017

Rebal GRAIN dodáváme v barevné stupnici RAL.

OBLAST POUŽITÍ
REBAL GRAIN
je zrnitá podlahovina používaná v průmyslu při vysokém mechanickém namáhání, ve skladovém hospodářství, strojních dílnách, při renovaci objektů, v parkovacích garážích, obchodech atd. Lze ji aplikovat i na dřevěné nebo ocelové podklady.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě REBAL GRAIN po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit plnému mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: min. 80 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 25 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 14 000 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 45.10-6/°C
Tvrdost podle Shora: 75
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.