REBAL FLOW


VLASTNOSTI

REBAL FLOW je samonivelační, zabarvená v hmotě. Klade se ve dvou až třech vrstvách. Množství udané pro standardní verzi může být upraveno v závislosti na rovinnosti podkladu a předpokládaném provozu. Z důvodů trvanlivosti, čistoty a vzhledu se doporučuje povrch hedvábně lesklý nebo matový, nebo doplněný o barevné vločky ( čipsy ).

  • samonivelační, ve hmotě zabarvená, stěrkovaná
  • tloušťka vrstvy 2 - 4 mm · povrch hladký, hedvábně lesklý nebo matný
  • vzhled povrchu lze ovlivnit nastříkanými barevnými vločkami ( čipsy )
  • pružnost podlahy je možné přizpůsobit potřebám uživatele
  • odolnost proti skluzu je možné značně zvýšit kombinací nástřiku vloček a povrchovým nátěrem
Ral 10017 MAT
RAL 1017 MAT
RAL 2003 LESK
RAL 2003 LESK
RAL 7040 ČIPSY
RAL 7040 ČIPSY
Rebal FLOW dodáváme v barevné stupnici RAL.

OBLAST POUŽITÍ
REBAL FLOW
je stěrka s hladkým povrchem, která se používá především v nemocnicích, laboratořích, kancelářích, ve výrobě a montáži jemné techniky, farmaceutickém průmyslu, renovaci objektů.

VYTVRZENÍ
Při teplotách okolo 20 °C je možné chodit po poslední vrstvě po 24 hodinách. Po 48 hodinách lze podlahu vystavit mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tlaku: 40 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: 30 N/mm2
Přilnavost: >3 N/mm2
Modul pružnosti ( při zkoušce v tlaku ): 3200 N/mm2
Lineární součinitel tepelné roztažnosti: 75.10-6/°C
Tvrdost podle Shora: 77
Požárně technická klasifikace: C3

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.